Skeden Gaming

DOM-Skripting

Beskrivning

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

Det är en sedan länge etablerad faktum att en läsare kommer att distraheras av läsbar innehållet på en sida när man tittar på dess layout. Poängen med att använda Lorem Ipsum är att den har en mer eller mindre normal fördelning av brev, jämfört med att "Innehåll här, innehåll här", vilket gör att det ser ut som lättläst engelska.

Visa mer

Om DOM

Det är en sedan länge etablerad faktum att en läsare kommer att distraheras av läsbar innehållet på en sida när man tittar på dess layout.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Visa mer