During the school years

SECOND YEAR

FIRST YEAR

THIRD YEAR

About myself

Hej mitt namn är Adna Mohamed. Jag går i sista året på Tullängsgymnasiet. Det inkriknting jag valde är Informations och mediateknik. Min hobby är att kolla på filmer och dessa filmer nämnda är bara få av dem jag tycker är bra. Filmtips: Friday 1995, Ride Along 2014, Central Intelligence 2016.

Kontakt information

Hotmail: Adna_mohamed@hotmail.com

Project

Quiz

Gymnasiearbete

Googlemaps